CzechPOINT

Jsme kontaktním místem CzechPOINT a vyhotvíme Vám veškeré výstupy z tohoto systému.

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
  • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Autorizovaná konverze dokumentů